Jicht symptomen

Jicht is een reumatische aandoening. Het ontstaat als er een opstapeling van urinezuurkristallen in ons lichaam is. Deze urinezuurkristallen dalen vaak neer rond onze gewrichten. Hierdoor ontstaan er ontstekingen die klachten geven. De gewrichten die worden getroffen bij jicht zijn:

  • Gewrichten ter hoogte van de grote teen
  • Knieën
  • Enkels

Acute jichtaanval
Als men zich nog niet bewust is dat men jicht heeft zal het eerste symptoom van de aandoening een acute jichtaanval zijn. Deze aanvallen kunnen op ieder moment van de dag plaats vinden. Vaak is het wel zo dat de acute jichtaanvallen ’s nachts beginnen. Als er sprake is van een acute jichtaanval dan zwelt het gewricht binnen enkele uren op. De aanval komt vaak tot uiting in een gewricht. Daarnaast is er vaak sprake van:

  • Roodheid rondom het gewricht
  • Het gewricht wordt warm
  • Het gewricht is extreem gevoelig

De pijn die men bij een acute jichtaanval is vaak zo heftig dat men niet eens iets lichts zoals een laken op het gewricht kan verdragen. De aanvallen duren vaak minder dan 24 a 48 uur.

Chronisch jicht
We spreken van chronische jicht als men achter de reumatisch aandoening is gekomen. Dit gebeurt meestal na een acute jichtaanval. Als men de eerste jichtaanval heeft gehad zijn er meestal een tijdje geen nieuwe gewrichtsklachten. Deze periode dat men geen last heeft van nieuwe gewrichtsklachten duurt meestal iets minder dan twee jaar. Vaak worden deze periodes zonder gewrichtsklachten steeds korter. Als de periodes korter zijn geworden komen er vaker jichtaanvallen. Deze aanvallen kunnen overgaan in een fase waarbij men constant pijn heeft aan het gewricht. Het gewricht herstelt zich niet meer na de aanval.

Jichtknobbels
Jicht uit zich vaak in de gewrichten. Als men jarenlang een te hoog urinezuurgehalte heeft gehad kan het zo zijn dat er jichtknobbels ontstaan. Dit zijn pijnlijke knobbels onder de huid. De knobbels zitten meestal rondom de gewrichten waar men jicht heeft.

Nierstenen
Zoals hierboven beschreven uit jicht zich rondom de gewrichten. Het kan echter ook zo zijn dat de jicht zich ergens anders in het lichaam uit. Soms komt het ook wel eens voor dat de urinezuurkristallen niet rondom de gewrichten neerslaan maar in de nieren. Als deze in de nieren komen ontstaan er nierstenen. Deze nierstenen veroorzaken weer andere medische klachten aan de nieren en kunnen bijdragen aan een te hoge bloeddruk.